KaSano Kommunikation gennemfører kurser i medietræning. Med erfaring fra avis, net, radio og tv er Michael Frederiksen klædt på til at dygtiggøre kursisterne.

I februar 2008 underviste KaSano Kommunikation 14 fodboldtrænere på Dansk Boldspil Unions P-træneruddannelse. Blandt kursisterne var Lars Olsen, Mark Strudal, Ove Christensen, Glen Riddersholm og Peter Elstrup.

Kenneth Heiner-Møller, træner for kvindelandsholdet, giver denne vurdering af medietræningen, hvor kursisterne bl.a. så hinanden på video:

"Medietræning kan angribes på vidt forskellige måder, og ofte kan relevansen for den enkelte træner eller person være svær at finde. Michael Frederiksen havde gjort sit hjemmearbejde grundigt, hvilket betød, at jeg som træner ikke skulle sætte mig ind i en tænkt situation, men forholde mig til min hverdag og min virkelighed.

Vi fik alle spørgsmål, der havde journalistisk relevans til emner, der var faktiske for vores situation og ikke spørgsmål til opfundne emner eller "tænkte" eksempler. Dette gjorde, at alle blev personligt involveret og nærværende i sessionen, og timerne blev således indholdsrige og virkelighedsnære.

Tilbagemeldingerne vi fik på sessionen var nøgterne, konkrete samt konstruktive, og noget alle deltagere havde stor glæde af. Jeg oplevede det som utroligt udbytterigt at overvære tilbagemeldinger, der blev givet til andre, men mest af alt var det givende at få en personlig evaluering af en person, der har kendskab til samtlige medieflader".


 
KaSano Kommunikation - Silovej 8 -  4. etage - 9900 Frederikshavn - Tlf. 20 77 40 50 - E-mail: mif@kasano.dk